Turneringer

Sådan spilles der


Venskabskampe afvikles med slagsedler med markering for 3 serier.

Der spilles med 2 spillere pr. bane - helst een fra venskabsklubben og een fra os.


Resultatet af kampen påføres slagsedlen, der umiddelbart efter kampen afleveres til foreningens sekretær, således at resultatet af venskabsmatchen kan offentliggøres umiddelbart under den efterfølgende frokost.


Der opgøres et samlet resultat for hele matchen (antal væltede kegler divideret med antal deltager) samt et resultat pr. deltager. 


Mesterskabsspillet  er et internt spil over hele sæsonen. Spillet afvikles med 4 spillere pr. bane. Resultatet påføres den udleverede slagseddel.


Der trækkes lod om hvilken bane den enkelte skal spille på (det er derfor forskelligt fra måned til måned, hvem man kommer til at spille sammen med).


Der spilles 4 serier, hvoraf det dårligste resultat fratrækkes, således at det samlede resultat af de tre bedste serier tæller med i mesterskabsspillet.


Kan man ikke nå 4 serier er det resultatet af de tre første serier der alene medregnes


Når man har deltaget i 4 eller flere mesterskabskampe opgøres årsresultatet, som gennemsnittet af antal kegler i de 4 bedste mesterskabskampe.


Copyright @ All Rights Reserved