Banefordeling

Lodtrækning - både individuelt og i faste grupper


Der foretages valg af baner efter 2 forskellige principper, nemlig


  •  Ugentlig træning
  • Månedlig mesterskabskamp


Til den ugentlige træning trækker bestyrelsen lod den anden torsdag i måneden om valg af bane for den næste måned.


De spillere der har ønsket at spille “fast” sammen (normalt 4 personer), trækkes samlet. Det kræves dog, at "gruppen" har fået et "holdkort" af bestyrelsen.


På ledige banepladser (afbud, sygdomm mm) placeres spillere der ikke spiller fast sammen med andre.


Banevalget indtastes i bowlingcentrets bookingsystem. En udprintning ligger umiddelbart tilgængelig for alle om torsdagen.


Til den månedlige mesterskabskamp trækker bestyrelsen lod om hvilken bane det enkelte medlem skal spille på. Banevalget  indtastes  i bowlingcentrets bookingsystem. En udprintning ligger umiddelbart tilgængelig for alle om torsdagen.


Ved specielle lejligheder f.eks. juleafslutning, nytårstaffel, generalforsamling, årsafslutning  mm.  kan der foretages andre former for valg.


Valg af baner foretages ens uanset om der spilles på hold 11.00 (kl. 11.00 til kl. 13.00) eller hold 13.00 (kl. 13.00 til kl 15.00).

Copyright @ All Rights Reserved