Turneringer

Sådan spilles der


Venskabskampe afvikles med slagsedler med markering for 3 serier.

Der spilles med 2 spillere pr. bane - helst een fra venskabsklubben og een fra os.


Resultatet af kampen påføres slagsedlen, der umiddelbart efter kampen afleveres til foreningens sekretær, således at resultatet af venskabsmatchen kan offentliggøres umiddelbart under den efterfølgende frokost.


Der opgøres et samlet resultat for hele matchen (antal væltede kegler divideret med antal deltager) samt et resultat pr. deltager. 
Afvilkling af mesterskabsspillet afvikles ligesom venskabskampene med slagsedler med 3 serie pr spil


Du finder den aktuelle status i klubbens interne mesterskabsspil nedenfor.


Spillet deles i to - damer og herrer for sig.


Der er 4 placeringer til damerne og fire placeringer til herrerne.


Spillet strækker sig hen over sæsonen. For at deltage i det endelige resultat, skal man have deltaget i mindst 4 spil, ligesom man skal have deltaget i minimum 60% af træningsdagene hen over sæsonen.