Banefordeling

Banefordeling


Valg af baner sker efter 3 forskellige principper:


  •  Ugentlig træning
  •  Månedlig mesterskabskamp
  •  Øvrige specielle arrangementer


Til den ugentlige træning vælger baneformanden  (bestyrelsesmedlem) den anden torsdag i måneden en ny bane for de spillere, der ønsker at spille "fast" sammen (normalt 4 personer). Dette sker dog ikke i månederne december og april, idet valget fra den foregående måned også gælder for disse 2 måneder

De spillere der ikke ønsker at spille fast sammen med andre, fordeles på de baner, hvor der er ledige pladser (afbud, sygdom m.m.) 


Til  mesterskabskampe spilles med de samme faste hold som til den ugentlige træning.


Til juleafslutning, nytårstaffel, generalforsamling og årsafslutning har baneformanden på forhånd inddelt deltagerne på hold og bane. Dette fremgår af slagseddel eller opslag på tavlen.


I