Generalforsamling

Generalforsamling


Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne hvert år inden udgangen af april.


Der er altid stor opbakning til klubbens generalforsamlinger - se regnskab, beretning og referat for de seneste generalforsamlinger under de enkelte årstal.


Klubbens årsregnskaber


Klubbens har kalenderåret som regnskabsår.


Vi har således en bowlingsæson, der strækker sig hen over to regnskabsår, med halvdelen af sæsonen i hvert regnskabsår.